Công ty TNHH Giày Tuấn Việt

  • CCN Phú Thạnh xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, Phú Thạnh, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
  • Số điện thoại: 0251 3577 121
  • Mã số thuế: 3600604792
  • Email: info@tuanvietshoes.com

Vui lòng cho chúng tôi biết mục đích liên hệ của bạn:

Giới thiệu vật tư đến công ty

Chủng loại vật tư
Nhà máy sản xuất
Nhà máy đã từng cung cấp tại Việt Nam
Thương hiệu đã từng cung cấp
Thời gian sản xuất
Thế mạnh vật tư của công ty

Giá cả
Chất lượng
Thời gian đáp ứng
Số lượng tối thiểu thấp

Đặt cuộc hẹn (Không bắt buộc)

Hình thức cuộc hẹnTrực tiếpTrực tuyến
Ngày/tháng/năm
Thời gian8:30 - 10:30 AM1:30 - 4:00 PM

Mục đích khác

Ghi chú mở rộng

Vui lòng điền thông tin cơ bản dưới đây:

Danh xưng
Tên
Email
Số điện thoại
Skype
Chức vụ
Tên công ty
Mã số thuế
Website
Thương hiệu
Số năm hoạt động
Địa chỉ
Quốc gia xuất xứ
Thị trường
Hình thức kinh doanh
Sản lượng trung bình/năm
Ngôn ngữ giao dịch
Văn phòng đại diện tại Việt NamKhông
Tên
SĐT
Email
Địa chỉ
Kênh biết đến Tuấn Việt
Hồ sơ năng lực

Hồ sơ năng lực phải có định dạng *.docx hoặc *.doc hoặc *.pdf, không quá 5mb.